16/12/16
x Read more

Goed nieuws: Onze rubberkorrels voldoen ruim aan de norm!

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg.

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor de velden van Soccerhome minder dan
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH- wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. De velden van Soccerhome blijven ruimschoots onder deze norm. 

(bron: Onderzoeksrapport SGS Intron BV.)


IMG_6147.JPG

IMG_6135.JPG